Suomen lippu Musa24 on kotimaisin voimin rakennettu ja ylläpidetty digitaalisen musiikin kauppapaikka.

Rekisteriseloste

SecuryCast Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään. SecuryCast Oy käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.

Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo

Y-tunnus 0984182-6
Rek.nro 625.247

Puh. 010 8504745
Fax. 09 41743444

Rekisteriasioissa vastaava henkilö

Iiro Karesniemi, teknologiajohtaja

Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin. Yhteydenotot asiakaspalveluun.

Rekisterin nimi

SecuryCast Oy:n verkkopalveluiden asiakasrekisterin nimi on MUSA24_CUSTOMER.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Securycast Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Securycast Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Securycast Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Yhteystiedot (nimi, sähköposti ja matkapuhelinnumero yhteydenottoa varten)
 • Demografiatiedot (ikä)
 • Sukupuoli (mies/nainen)
 • Kotikunta
 • Kiinnostustiedot (esim. musiikkin tyylilaji)
 • Suoramarkkinointikielto
 • Asiakkuuden alkamisajankohta

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Securycast Oy ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen SecuryCast Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

SecuryCast Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin.

Laitteistot sijaitsevat teleoperaattorin hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa (Suomessa), jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu SecuryCast Oy:n asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:

 1. Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi
 2. Jakeluosoite
 3. Postinumero ja -toimipaikka
 4. Sähköpostiosoite
 5. Henkilötunnus
 6. Puhelinnumero

Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:

 1. Kaikki tiedot
 2. Erikseen luetellut tiedot

sekä

 1. Paikka ja päivämäärä
 2. Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys