Suomen lippu Musa24 on kotimaisin voimin rakennettu ja ylläpidetty digitaalisen musiikin kauppapaikka.

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

SecuryCast Oy (y-tunnus: 0984182-6)

Tekniikantie 14, 02150 Espoo

+358 (0)10 850 4745

info(at)securycast.com

Yhteyshenkilö: Kimmo Makkonen

 

Yhteydenotot rekisteriasioissa

SecuryCast Oy asiakaspalvelu

Arkisin 8:30-16:00

Puhelin 010 850 4745

Sähköposti asikaspalvelu@securycast.com

2 Rekisterin nimi

Musa24.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekisteri koskee Musa24.fi verkkokauppaa, jonka kautta Rekisterinpitäjä tarjoaa kuluttajille musiikkia, karaokevideoita ja soittoääniä. Rekisteröity voi ostaa tuotteita verkkokaupasta, jolloin maksuvälineinä käyvät yleisimmät verkko- ja mobiilimaksutavat. Käyttäjä voi myös rekisteröityä verkkokaupan asiakkaaksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Rekisteröitymisen voi tehdä myös facebook-kirjautumista käyttäen.

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään palveluiden tarjoamiseen sekä jälkimarkkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Rekisteröidyn informoimiseen Rekisterinpitäjän muista palveluista ja kampanjoista. Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin edellä mainittuihin.

Henkilötietojen käsittely perustuu palveluita käyttävän henkilön suostumukseen sekä palveluita käyttävän henkilön ja Rekisterinpitäjän väliseen sopimussuhteeseen. Käsittelyn laillinen peruste on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan b) kohdan mukainen sopimuksen täytäntöönpano. Sikäli kun palvelu maksetaan tekstiviesti- tai puhelinmaksulla, henkilötietojen käsittely perustuu Tietoyhteiskuntakaaren 139 §:n (oikeus välittömien välitystietojen käsittelyyn), jolloin Rekisterinpitäjällä on Tietosuojaasetuksen 6(1) artiklan c) kohdan mukainen lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn.

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää tiedot Rekisteröidyn sähköpostiosoitteesta (=käyttäjätunnus), nimestä, puhelinnumerosta, syntymävuodesta, sukupuolesta, postinumerosta, ostohistoriasta ja hakuhistoriasta sekä IP osoitteesta, facebookin ID:sta ja tykkääjistä.

5 Henkilötietojen Vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuu Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Rekisterinpitäjän alihankkijat.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

6 Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsitteleminen ei enää ole rekisterin tarkoituksen kannalta välttämätöntä tai kun rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä mahdollisiin reklamaatio tilanteisiin varautumiseksi tai joiden säilyttämiseen muuten on lakiin perustuva velvollisuus.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä. Näitä koskevat pyynnöt rekisteröidyt tulee tehdä osoitteeseen info@securycast.com.

10 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta

11 Henkilötietojen lähde

Rekisterinpitäjä saa palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja suoraan palveluita käyttäviltä henkilöiltä itseltään. Lisäksi Rekisterinpitäjä saa tietoja käyttäjien puhelinoperaattoreilta käyttäjien maksaessa ostoksensa tekstiviestillä sekä Facebookilta rekisteröidyn kirjautuessa palveluun Facebook -kirjautumista käyttäen.

Rekisterinpitäjälle ei ole muita henkilötietojen lähteitä.

12 Rekisteriselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää ja tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste päivitetään julkaisemalla uusi rekisteriseloste rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Suosittelemme, että tutustutte rekisteriselosteen sisältöön tasaisin väliajoin.